Możliwość komentowania Jakie są popularne sposoby została wyłączona

Jakie są popularne metody spawanie aluminium
Aluminium to jeden z najbardziej obecnie popularnych konstrukcyjnych materiałów. Duży wpływ na to mają jego właściwości mechaniczne i fizyczne. W odróżnieniu od stali ono nie rdzewieje, przez co może być stosowane w miejscach o dużej wilgotności, bez potrzeby kosztownych zabezpieczeń. Odporne jest również na działanie wielu organicznych kwasów i związków azotu, a poza tym ma znacznie mniejszą wagę niż stal. To wszystko powoduje, że powszechnie z niego korzysta przemysł budowlany, motoryzacyjny czy elektroniczny, lecz również wojskowy i chemiczny. To, co ma duże znaczenie, to wielokrotnie go można recyklingować, bez praktycznie żadnej utraty parametrów i właściwości. Wiele elementów i konstrukcji wymaga jednak spawania, a to jest pewnym wyzwaniem. Ten metal posiada niewysoką temperaturę topnienia, a poza tym na jego powierzchni powstają tlenki, mogące osłabić spoinę. Z tego też powodu konieczne stosowanie jest przy spawaniu osłony z obojętnego gazu, jakim przeważnie będzie argon. Istotne jest też dobre przygotowanie powierzchni elementu, to znaczy jego dokładne oczyszczenie ze wszystkich zanieczyszczeń. Aktualnie popularne są dwa sposoby spawania, czyli MIG MAG oraz TIG. Metodę MIG wykorzystuje się dla materiałów, jakie mają co najmniej milimetr grubości, a przy takim procesie spoiwo podawane jest w postaci drutu. Metoda TIG nadaje się do cieńszych elementów, a wykorzystywane są wtedy elektrody mające wysoką temperaturę topnienia, które zapewniają odpowiednie parametry łuku.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.